fbpx

8 ทักษะจำเป็นสำหรับยุคดิจิทัล

Posted by: Kidhero | Published on: December 18, 2018

1. ทักษะความคิดสร้างสรรค์

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา มีความคิดเปลี่ยนโลกของเราเกิดขึ้นมากมาย ซึ่งความคิดต่างๆ เหล่านั้นก็ล้วนเป็นความคิดที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ที่มาจากความเข้าใจทั้งนั้น ถ้าเรานั้นเอาความคิดในการสร้างปัญหามาแก้ปัญหา สิ่งที่เราได้อาจจะไม่เพียงพอสำหรับการแก้ปัญหา

สิ่งที่จำเป็นก็คือ ความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งต้องมาพร้อมกับความมั่นใจของเด็กๆ

หลายครั้งเราจะเห็นได้ว่า จริงๆ แล้วเด็กๆ มีความคิดสร้างสรรค์ แต่อาจจะไม่กล้าแสดงออก เพราะขาดความมั่นใจในความคิดของตัวเอง เมื่อความคิดสร้างสรรค์ไม่ถูกดึงออกมา ก็เรียกได้ว่ามันไม่ได้มีอยู่ในตัวเด็กเลย

2. ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ปัญหาในโลก “อนาคต” นั้นจะมีความ “ซับซ้อน” มากกว่าปัญหาในโลกปัจจุบันที่จริงๆก็ถือว่ามีการพัฒนาเติบโตที่รวดเร็วอยู่แล้ว

ซึ่งแน่นอนว่าในยุคที่มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะๆนั้น เราจะไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาพวกนี้ได้โดยไม่ร่วมมือกับผู้อื่น หรือใช้เครื่องมือต่างๆ มาช่วยสนับสนุนการทำงานในศาสตร์ที่ต่างกัน 

3. ทักษะในการสื่อสาร

สิ่งพื้นฐานในชีวิตประจำวันอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ “การสื่อสาร” ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับคนรอบตัว การสื่อสารเรื่องการทำงาน หรือเรื่องสังคมต่างๆ หากมีการสื่อสารที่ไม่ดีและไม่เข้าใจกันแล้วนั้น

ปัญหาต้นๆ ที่เกิดขึ้นเลยก็คือ ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์

ซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นอุปสรรคอย่างมากในการทำงานของทุกยุค ประกอบกับความเปลี่ยนแปลงที่ไวขึ้นในทุกๆวันของโลกยุคใหม่ เริ่มมีวิธีการสื่อสารที่หลากหลาย และซับซ้อนมากขึ้น การปรับตัวในด้านของการสื่อสารจึงสำคัญ

4. ทักษะในการวิเคราะห์

กระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ซับซ้อน ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในการมองอย่างเป็นกลาง และการสังเกตความเหมือนหรือแตกต่างของข้อมูล เพื่อคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้น ซึ่งจะช่วยในการตัดสินใจประเด็นต่างๆ ในโลกยุคดิจตอลที่มีข้อมูลมากมาย ความสามารถในการวิเคราะห์นั้นจึงสำคัญมากๆ 

5. ทักษะความกล้าอย่างมั่นใจ

ปัญหาใหญ่ของเด็กในปัจจุบันคือ พวกเขาไม่มีสภาพแวดล้อมสำหรับแสดงออก

จริงๆแล้วนั้นเด็กมีความสามารถมากกว่าที่เราคิด รวมถึงไม่ถูกผลักดันให้ลงมือทำ เพราะตระหนักว่าสิ่งที่จะทำนั้นเสี่ยงเกินไป กลัวจะเกิดข้อผิดพลาดได้ แต่เมื่อไม่มีสภาพแวดล้อมที่ผลักดันให้ได้แสดงความสามารถเท่าที่ควร ก็จะทำให้เกิดความไม่มั่นใจในตัวเองในเวลาที่ต้องแสดงออกทางความคิดหรือการกระทำ

ซึ่งผลกระทบนี้ส่งผลไปถึงความกล้าตัดสินใจในสิ่งที่เป็นตัวของเด็กเองด้วย

ไม่กล้าที่จะเสี่ยง ทำให้หลายครั้ง เขาเลือกทำตามเส้นทางที่ถูกวางไว้แล้วและติดอยู่ในกรอบเดิมๆ โดยที่ไม่ได้นึกถึงสิ่งที่เขาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยจริงๆ เวลาต้องทำอะไรก็อาจจะทำให้ไม่มีความสุขได้ และจะเป็นการจำกัดกรอบสิ่งที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงในตัวเด็กและสร้างสรรค์สิ่งดีๆออกมา 

6. ทักษะในการปรับตัว

ทุกๆ สิ่งสามารถเกิดขึ้นได้ จากความคิดสร้างสรรค์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของโลกใบนี้ และก็สามารถที่จะหายไปได้เช่นกัน แต่สำหรับในอนาคตจะมีปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างเข้ามานั้นก็คือ ความรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลง ที่จะสามารถก่อผลกระทบต่อสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้อย่างรวดเร็วขึ้น

ซึ่งสิ่งที่จะทำให้ความคิดเหล่านั้นคงอยู่ได้ก็คือ “การปรับตัวที่รวดเร็วตามสถานการณ์” ในทุกๆ บริบท

เช่น การปรับตัวให้ทันกับเทคโนโลยี ผู้คน หรือความต้องการในแต่ละกาลเวลา หากเราสามารถเข้าใจรับรู้ และพร้อมปรับตัวได้อย่างทันถ่วงที ก็จะทำให้สามารถดำรงอยู่ได้ในทุกยุคทุกสมัย

7. ทักษะในการใช้เทคโนโลยี

ในยุคปัจจุบันจะเห็นว่ามีเทคโนโลยีมากมายที่จะเข้ามาเปลี่ยนโลก ซึ่งหนึ่งในนั้นที่หลายคนคงเคยได้ยินก็คือ AI

AI หรือปัญญาประดิษฐ์ ที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่จะเข้ามาลดการใช้กำลังของมนุษย์ และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้มากขึ้น

สิ่งที่จะตามมาในอนาคตอันใกล้ก็คือ หุ่นยนต์ที่มีความรู้ ความคิดเหมือนมนุษย์

ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันว่าในปัจจุบันการเขียนโปรแกรมพื้นฐานนั้นสำคัญมาก มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกยอมรับให้เป็น 1 ในทักษะที่ควรมี ซึ่งถ้าหากโลกปรับเปลี่ยนไปแบบนี้ แต่หลายๆคนยังไม่มีความรู้ในด้านนี้ คงจะอยู่รอดในโลกนี้ได้ยากมากๆ

8. ทักษะในการเข้าใจโลก

ตั้งแต่โลกของเรามีอินเตอร์เน็ตเข้ามา โลกก็ดูเล็กลงในทันตา

คนจากทุกมุมของโลกสามารถสื่อสารกันได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้น การเข้าถึงตัวตนของแต่ละบุคคลก็จะลึกยิ่งขึ้น ทำให้เราสามารถเรียนรู้ที่จะเข้าใจคนที่แตกต่างจากเราได้มาก

แต่ถ้าหากเป็นการมองต่าง ไม่พยายามจะเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งขึ้นได้ ซึ่งสิ่งที่ท้าทายก็คือ การพยายามเข้าใจผู้อื่นและเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และพัฒนาต่อยอดจนเกิดเป็นสิ่งดีๆ ให้กับโลก 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม