fbpx

Our Courses

CODING

 การเขียนโปรแกรมอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกๆคน ไม่ว่าจะเป็นแอปในสมาร์ทโฟน เว็บไซค์ หรือเว็บไซค์ดูสิดิโอ ทุกอันล้วนสร้างผ่านการเขียนโปรอกรมทั้งสิ้น

การเรียนเขียนโปรแกรมในวัยเด็กไม่ใช่เรื่องใหม่อีกต่อไป ปูพื้นฐานความรู้ในด้านการคิดอย่างเขียนโปรแกรม เพื่อให้วันหน้าน้องๆได้สร้างนวัตกรรม สิ่งใหม่ๆในยุคดิจิทัลผ่านการเขียนโปรแกรมได้

การเขียนโปรแกรมช่วยให้น้องๆสามารถแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล ต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ สร้างทักษะการคิดวิเคราะห์  และที่สำคัญยังสร้าง Softskills ที่จำเป็นอีกด้วย

Coding Junior

สำหรับเด็กอายุ 5-7 ปี

SCRATCH Jr. #1

STEM Jr. #2

STEM Jr. #3

Coding Course

สำหรับเด็กอายุ 8-12 ปี

SCRATCH

เรียนเขียนโปรแกรมแบบ Blocked-based Coding สร้างผลงานผ่านการเขียนโปรแกรมผ่าน Scratch ด้วยตัวเอง ซึ่งเป็นสื่อการเรียนเขียนโปรแกรมจาก MIT เน้นการเรียงลำดับขั้นตอนอย่างมีเหตุผล ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์

Code Monkey

เขียนโปรแกรมผ่านเกมด้วยภาษาเขียนโปรแกรม Text-based ซึ่งเป็นสื่อการเรียนจากต่างประเทศ และได้รับการยอมรับจากระดับโลก ฝึกการใช้คำสั่งและคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล และนำทักษะนี้ไปสร้างเกมส์

Coming soon

To be continued

To be continued

TO be continued